Välkommen till Krösatågen!

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne. Trafiken körs av Transdev. För information om bland annat tider och priser hänvisar vi till respektive länsbolags hemsida.

Du kan resa inom hela Krösatågssystemet med ditt Resekort eller din biljett.

Jönköpings Länstrafik Hallandstrafiken Länstrafiken Kronoberg Blekingetrafiken Skånetrafiken Kalmar Länstrafik